Wat doen we

MAEK Advies

Bedrijven

De adviseurs van MAEK Advies hebben hun sporen bij Deloitte verdiend. In hun carrière hebben zij al vele bedrijven in het midden- en kleinbedrijf begeleid. MAEK Advies werkt met echte generalisten die gewend zijn over de grenzen van de verschillende belastingsoorten heen te denken. Eén adviseur waar u met al uw vragen terecht kan. Eén adviseur die continu in de gaten houdt of er zich fiscale kansen voor uw bedrijf voordoen. Die adviseur vindt u bij MAEK Advies. 

Een gedegen boekhouding voeren, kost tijd. Tijd die u liever besteedt aan ondernemen. De financiële administratie is echter een belangrijk middel om bewust te kunnen ondernemen, want met een goede administratie beschikt u over inzicht in de ontwikkeling van uw omzet, kosten en resultaat. U moet kunnen bijsturen wanneer dat nodig is.

Uw aangiften en de aangiften van uw onderneming vormen verplichtingen richting de Belastingdienst die regelmatig terugkeren. Bij ons zijn al uw aangiften en de aangiften van uw onderneming op hun plek. Wij stellen de aangiften niet alleen op, maar beoordelen ook of uw fiscale positie optimaal is. Zaken die van invloed kunnen zijn op de belasting die u moet betalen, worden bij MAEK Advies altijd meegewogen als uw aangiften worden opgesteld.

Bij ons kunt u terecht voor alle zaken die samenhangen met uw fiscale positie en financiële administratie. Van de boekhouding tot de salarisadministratie, van maandelijkse rapportages tot uw jaarrekening: wij verzorgen het. U kiest zelf of u de financiële administratie gedeeltelijk of in het geheel uitbesteedt.

Een bedrijf starten

De knoop is doorgehakt, u begint voor uzelf. Wij helpen u direct vanaf het begin en weten welke stappen moeten worden gezet. De juiste ondernemingsvorm, inrichten van de administratie, aanmelden bij de juiste autoriteiten: onze dagelijkse business. Verzekeringen, contracten, financieringen: wij weten het en hebben onze contacten. Met MAEK Advies maakt u een vliegende start.

Bezoek van de Belastingdienst

Oh jee, een boekenonderzoek. Niks om je zorgen over te maken bij MAEK Advies. Nog nooit heeft een boekenonderzoek bij klanten van MAEK Advies tot correcties met financiële impact geleid. Belastingen en administraties zijn onze specialiteiten en dat weet de Belastingdienst inmiddels ook.

BV in of BV uit

Wij begeleiden onze klanten met speels gemak de BV in of de BV uit, zonder fiscale kleerscheuren. U zet enkele handtekeningen bij de notaris en wij regelen de rest. Wij weten wanneer een BV voor u de juiste keuze is en vertellen u dat graag. 

Grensoverschrijdend ondernemen

U hebt besloten uw onderneming over de grens uit te breiden. Wij staan regelmatig bedrijven bij die uitbreiden naar Nederland of juist naar daar buiten. De fiscale gevolgen zetten wij op een rij en de praktische zaken die moeten worden geregeld, zetten wij in gang. U kunt zich volledig richten op de expansie van uw bedrijf, want alle handelingen daaromheen verzorgen wij.

Aanpassen van de ondernemingsstructuur

Een nieuwe holding? Een juridische fusie of misschien juist een vennootschap splitsen? Onroerend goed overdragen binnen de structuur? Wij zorgen ervoor dat het gebeurt zonder het voor u ingewikkeld te maken.

 

Stichtingen / Verenigingen

In Nederland bestaan vele honderdduizenden stichtingen en verenigingen. Van goede doelen tot onroerend goed stichtingen. Van brancheorganisaties tot sportverenigingen. Er bestaan veel misverstanden over de fiscale positie van stichtingen en verenigingen. Eén van de misverstanden is dat stichtingen en verenigingen niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting kunnen zijn. Niets is minder waar.

Wij hebben voor vele stichtingen en verenigingen succesvol de belastingpositie met de Belastingdienst afgestemd. Wij zorgen voor duidelijke afspraken, zodat u als bestuurder de financiële gevolgen van een eventuele belastingplicht in kaart heeft. 

Daarnaast hebt u de verantwoordelijkheid voor het financiële reilen en zeilen van de organisatie. Een goede administratie is daarbij onmisbaar. MAEK Advies kan die administratie verzorgen. Wilt u alles uitbesteden of zelf een deel van uw boekhouding voeren? Heeft u behoefte aan maandelijkse overzichten of is eens per jaar genoeg? Uw behoefte is onze uitdaging. 

Belastingplicht branchevereniging

Voor één van de grootste brancheverenigingen van Nederland hebben wij de gevolgen voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting van haar activiteiten afgestemd met de Belastingdienst. Door een uitbreiding van haar commerciële activiteiten, kreeg ook haar fiscale positie meer vorm. Behalve een gedegen overgangsperiode van geen belastingplicht naar wel belastingplicht, begeleiden wij de vereiste inrichting van haar financiële administratie.

Publicatie eisen ANBI

Ook goed doel instellingen mogen wij tot onze klantenkring rekenen. Behalve de administratieve achterkant van deze instellingen, verzorgen wij ook de aanvraag van ANBI-beschikkingen. Wij ondersteunen deze organisaties ook bij de jaarlijkse publicatievereisten, zodat de fiscale status nimmer in gevaar komt.

Subsidie rapportages

Enkele van de stichtingen en verenigingen die wij bijstaan, verkrijgen subsidies van gemeenten, van overheden of van de Europese Unie. Deze subsidieverstrekkers eisen veelal een duidelijke verantwoording van de besteding van deze middelen. Wij ondersteunen onze klanten bij een juiste inrichting van de administratie.

 

Particulieren

Het Nederlandse belastingstelsel is verre van simpel, maar in tal van situaties krijgt u er mee te maken. Het is daarom belangrijk dat u tijdig op de hoogte bent van de fiscale gevolgen van de veranderingen in uw leven. Daarnaast bieden wetswijzigingen vaak fiscale kansen. MAEK Advies maakt die kansen inzichtelijk voor u.

Onze cliënten vertrouwen ons hun financiële en fiscale zaken toe. Niet alleen omdat wij doen wat wij zeggen, maar ook omdat wij uitleggen wat wij doen. Zo begrijpt u wat wij voor u betekenen en dat vinden wij belangrijk. 

Bij MAEK Advies zijn al uw belastingaangiften op hun plek. Wij verzorgen alle soorten belastingaangiften waarmee u als particulier te maken kan krijgen, zoals inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. 

Fiscaal vriendelijk schenken

Vermogen overhevelen op de volgende generatie kan vervelende fiscale gevolgen met zich brengen. Er zijn echter tal van mogelijkheden waarbij deze fiscale gevolgen kunnen worden terug gebracht tot het minimale of zelfs nihil. Wij kennen deze mogelijkheden, weten welke het meeste voordeel bieden en voeren ze voor u uit. 

30%-regeling

U bent naar Nederland gekomen om hier te werken. Mogelijk komt u in aanmerking voor de zogeheten 30%-regeling waarmee uw werkgever u een vrije (onbelaste) vergoeding mag geven tot 30% van uw loon. Wij weten of u aan de voorwaarden voldoet en dienen met succes uw verzoek in bij de Belastingdienst. Dat hebben wij voor tal van andere klanten namelijk ook gedaan.

Migratie en de Belastingdienst

Mogelijk vertrekt u tijdelijk of definitief naar Nederland of naar het buitenland. Het passeren van de Nederlandse grens heeft in ieder geval fiscale gevolgen. Wij stellen jaarlijks diverse aangiften op voor migranten en zorgen dat uw vertrek of aankomst ook op de juiste wijze met de Belastingdienst wordt geregeld.

Testamenten en aangiften erfbelasting

De wijze waarop u uw vermogen wilt nalaten aan uw erfgenamen regelt u in een testament. Wat u in uw testament laat opnemen, heeft na uw overlijden altijd fiscale gevolgen. Wij kennen die gevolgen en kunnen aan de hand van uw wensen een testament op laten stellen waarmee de belastingdruk onder controle blijft. De uiteindelijke aangifte erfbelasting is bij ons in goede handen, zodat de erfgenamen zich daar geen zorgen over hoeven te maken.